Årsmøte 27. august 2020 kl. 19.00

Lunner Frivilligsentral, Sandsvegen 1, Roa (Lunner Rådhus)

Endelig saksliste

  1. Åpning.

  2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

  3. Godkjennelse av fremmøtte medlemmer (hvem som har stemmerett og talerett).

  4. Godkjennelse av innkalling og saksliste.

  5. Gjennomgang og godkjennelse av årsmelding for 2019 og handlingsplan for 2020.

  6. Godkjennelse av årsregnskap 2019 samt budsjett for 2020.

  7. Valg av revisor.

  8. Valg av leder, styre, varamedlemmer og valgkomité.

Sakspapirer

Årsmelding 2019: https://dnhadeland.no/wp-content/uploads/2020/08/Arsmelding-2019-DN-Hadeland.pdf

Handlingsplan 2020: https://dnhadeland.no/wp-content/uploads/2020/08/Handlingsplan-2020-DN-Hadeland.pdf

Driftsresultat 2019: https://dnhadeland.no/wp-content/uploads/2020/08/Driftsresultat-2019-DN-Hadeland.pdf

Balanse 2019: https://dnhadeland.no/wp-content/uploads/2020/08/Balanse-2019-DN-Hadeland.pdf

Budsjett 2020: https://dnhadeland.no/wp-content/uploads/2020/08/Budsjett-2020-DN-Hadeland.pdf