Testamentariske gaver

Ønsker du å tilgodese dyrene i ditt testament?

Alle voksne personer bør vurdere å sette opp et testament i god tid før pensjonsalder, og testamentariske gaver er også en viktig del av vår inntekt for å hjelpe dyr i nød. Dyrebeskyttelse Norge (DN) tilbyr gratis advokathjelp til å sette opp testament for de som ønsker å tilgodese organisasjonen, enten om det er til oss lokalavdelinger eller til DN sentralt. Testamentariske gaver til oss er fritatt for arveavgift så ditt bidrag vil gå direkte til dyrene vi hjelper.

For gratis advokatbistand, ta kontakt med Advokat Knut Brindem,
tlf. 22 33 44 66 eller e-post post@brindem.no. Dersom du ønsker å tilgodese vår lokalavdeling, husk å benytte vårt organisasjonsnummer 894.064.072, slik at det ikke er noen tvil om hvilken forening du ønsker at din gave skal tilfalle.