Vår organisasjon

Hovedoppgaven vår er praktisk dyrevern, og å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Organisasjonens motto er «Respekt for individet». Dette innebærer respekt for hvert enkelt dyr, uavhengig av art, utseende, behov eller økonomisk nytteverdi for mennesker. Vi ser på hvert dyr som et individ med egenverdi, følelser og rettigheter. Vi jobber for å bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, øke kunnskap om dyr og dyrehold og forståelse for dyrene. Vi arbeider også for å få ned antallet hjemløse dyr på Hadeland gjennom kastrering og ID-merking.

Handlingsplan 2018

  • Fortsette arbeidet med å finne egnede lokaler for krisemottak av dyr som tilfredstiller kravene i den nye forskriften. Bomstasjonene er satt opp og plasseringen av mottak må hensyntas mtp. kostnader knyttet til bompasseringer.

  • Etablere en hjelpegruppe for hund.

  • Fortsette rekrutteringen av hjelpere som kan bistå med oppgaver knyttet til den daglige driften.

  • Bygge ned omsorgsprosjektet på Gran, men forsette overvåking i tilfelle det skulle dukke opp nye dyr der.

  • Følge opp kattene i omsorgsprosjektet Trollmyra/Bergermoen.

  • Arbeide for å sikre faste inntekter til avdelingen, herunder fjernadopsjon, grasrotandelen og nettbutikk.

“Medfølelse for dyr er nært forbundet med god karakter, og det kan trygt hevdes at den som er grusom mot dyr ikke kan være en god person.”

Arthur SchopenhauerTysk filosof

“En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.”

Mathama GhandiIndisk frigjøringsleder

“Dyremishandling er ikke et ufarlig følelsesutbrudd hos et sunt individ, det er et faresignal. Det er en klar indikasjon på en psykologisk tilstand som kan ende – og ofte gjør det – i voldshandlinger mot mennesker.”

Alan C. BrantleyRettsmedisinsk atferd, FBI

“Når det gjelder sadistisk vold og ekstrem vold er det ofte et mønster av dyremishandling hos samme personer.”

Ragnhild BjørnebekkForsker ved Politihøgskolen